منو ها و خدمات پذیرایی تالار قصر مجلل آریو


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو  ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ،چلو خورشت فسنجان ،ته چین مرغ

Aryo


جوجه کباب ،لقمه زعفرانی

Aryo

 جوجه چینی  ،بیف استراگانف، کشک بادمجون

Aryo

ژله میوه ایی ،پلمبیر، کرم کارامل

Aryo


فصل، روس، شیرازی، ماست وخیار،زیتون

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو  ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ،چلو خورشت فسنجان ،ته چین مرغ

Aryo


جوجه کباب ،لقمه زعفرانی ، بال و کتف کبابی

Aryo

خوراک زبان، جوجه چینی ،بیف استراگانف  ،کشک بادمجان

Aryo

ژله میوه ایی ،پلمبیر  ،کرم کارامل

Aryo


فصل، روس، شیرازی، اندونزی، ماست وخیار،زیتون

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها ،رقص نور


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو  ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ،چلو خورشت فسنجان ،ته چین مرغ ،ته چین گوشت

Aryo


جوجه کباب ، چنجه ،لقمه زعفرانی ،بال و کتف کبابی

Aryo

خوراک زبان ، جوجه چینی  ،بیف استراگانف ،بوقلمون(به ازای هر ۵۰ نفر)،،فیله مرغ ،سینی سبزیجات

Aryo

ژله میوه ایی ،کیک بستنی ،پلمبیر ،کرم کارامل

Aryo


فصل، روس،شیرازی،ماکارانی،الویه،اندونزی،ماست وخیار

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها ،رقص نور


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ، مرصع پلو ،چلو خورشت فسنجان،ته چین مرغ ،ته چین گوشت،جوجه چینی

Aryo


جوجه کباب ، چنجه ،لقمه زعفرانی،بال و کتف کبابی

Aryo


مسما

Aryo

خوراک زبان ، جوجه چینی  ،بیف استراگانف  ،ماهی قزل آلا ،بوقلمون(به ازای هر ۵۰ نفر)،میگو سوخاری ،فیله مرغ ،سینی سبزیجات

Aryo

ژله میوه ایی ،کیک بستنی ،پلمبیر ،شارلوت ،کرم کارامل

Aryo


فصل، روس،شیرازی،ماکارانی،الویه،اندونزی،ماست وخیار،زیتون

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها ،رقص نور،مه سرد


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  چلو زعفرانی

 برنج پخته شده۱۰۰% ایرانی

۶ پرس

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰ گرم سینه فیله بدون استخوان

۳ سیخ

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

 ۳۰۰گرم گوشت ران گوسفندی

۳ سیخ

Ario

 زرشک پلو با مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

  ۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی

۳ سیخ

Ario

  چلو زعفرانی

 برنج پخته شده۱۰۰% ایرانی

۶ پرس

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰ گرم سینه فیله بدون استخوان

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

  ۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی

۳ پرس

Ario

 زرشک پلو با مرغ یا شیرین پلو با مرغ

 ۴۰۰گرم ران مرغ ایرانی

۳ پرس

Ario

  جوجه کباب یا کباب کوبیده

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

یا

 ۱۵۰گرم گوشت گوساله و گوسفند

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

  ۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی

۳ پرس

Ario

 چلو زعفرانی

 ۴۰۰۳۵۰گرم برنج پخته شده ۱۰۰%ایرانی

۳ پرس

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

 چلو زعفرانی

 ۳۵۰گرم برنج پخته شده ۱۰۰%ایرانی

۳ پرس

Ario

  کباب برگ

 ۲۲۰گرم گوشت راسته

۲ سیخ

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

۲ سیخ

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۲ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

 باقالی پلو با گوشت گوسفندی

 ۳۰۰گرم گوشت ران گوسفندی

۳ پرس

Ario

 چلو زعفرانی

 ۳۵۰گرم برنج پخته شده ۱۰۰%ایرانی

۳ پرس

Ario

  کباب برگ

 ۲۲۰گرم گوشت راسته

۲ سیخ

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

۲ سیخ

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۲ سیخ

Ario


Ario

زرشک پلو با مرغ همراه با خلال پسته  و بادام و روغن کرمانشاهی

Ario

 چلو جوجه کباب همراه با دورچین

Ario

 چلو کباب لقمه مخصوص همراه با دورچین

Ario

  باقلا پلو با گوشت گوسفندی

Ario

  چلو کباب وزیری(۱سیخ جوجه+۱سیخ کباب کوبیده )همراه با دورچین

Aro

  چلوکباب برگ مخصوص

Ario


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو  ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ،چلو خورشت فسنجان ،ته چین مرغ

Aryo


جوجه کباب ،لقمه زعفرانی

Aryo

 جوجه چینی  ،بیف استراگانف، کشک بادمجون

Aryo

ژله میوه ایی ،پلمبیر، کرم کارامل

Aryo


فصل، روس، شیرازی، ماست وخیار،زیتون

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو  ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ،چلو خورشت فسنجان ،ته چین مرغ

Aryo


جوجه کباب ،لقمه زعفرانی ، بال و کتف کبابی

Aryo

خوراک زبان، جوجه چینی ،بیف استراگانف  ،کشک بادمجان

Aryo

ژله میوه ایی ،پلمبیر  ،کرم کارامل

Aryo


فصل، روس، شیرازی، اندونزی، ماست وخیار،زیتون

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها ،رقص نور


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو  ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ،چلو خورشت فسنجان ،ته چین مرغ ،ته چین گوشت

Aryo


جوجه کباب ، چنجه ،لقمه زعفرانی ،بال و کتف کبابی

Aryo

خوراک زبان ، جوجه چینی  ،بیف استراگانف ،بوقلمون(به ازای هر ۵۰ نفر)،،فیله مرغ ،سینی سبزیجات

Aryo

ژله میوه ایی ،کیک بستنی ،پلمبیر ،کرم کارامل

Aryo


فصل، روس،شیرازی،ماکارانی،الویه،اندونزی،ماست وخیار

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها ،رقص نور


باقالی پلو با گوشت گوسفندی، شیرین پلو ،آلبالو پلو ،زرشک پلو با مرغ ، مرصع پلو ،چلو خورشت فسنجان،ته چین مرغ ،ته چین گوشت،جوجه چینی

Aryo


جوجه کباب ، چنجه ،لقمه زعفرانی،بال و کتف کبابی

Aryo


مسما

Aryo

خوراک زبان ، جوجه چینی  ،بیف استراگانف  ،ماهی قزل آلا ،بوقلمون(به ازای هر ۵۰ نفر)،میگو سوخاری ،فیله مرغ ،سینی سبزیجات

Aryo

ژله میوه ایی ،کیک بستنی ،پلمبیر ،شارلوت ،کرم کارامل

Aryo


فصل، روس،شیرازی،ماکارانی،الویه،اندونزی،ماست وخیار،زیتون

Aryo


نوشابه قوطی،دوغ،دلستر،آب معدنی

Aryo

چای،نسکافه،شربت

Aryo

شمع آرایی راهروها ،رقص نور،مه سرد


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  چلو زعفرانی

 برنج پخته شده۱۰۰% ایرانی

۶ پرس

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰ گرم سینه فیله بدون استخوان

۳ سیخ

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

 ۳۰۰گرم گوشت ران گوسفندی

۳ سیخ

Ario

 زرشک پلو با مرغ

۴۰۰گرم ران مرغ

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

  ۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی

۳ سیخ

Ario

  چلو زعفرانی

 برنج پخته شده۱۰۰% ایرانی

۶ پرس

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰ گرم سینه فیله بدون استخوان

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

  ۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی

۳ پرس

Ario

 زرشک پلو با مرغ یا شیرین پلو با مرغ

 ۴۰۰گرم ران مرغ ایرانی

۳ پرس

Ario

  جوجه کباب یا کباب کوبیده

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

یا

 ۱۵۰گرم گوشت گوساله و گوسفند

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

  باقالی پلو با گوشت گوسفندی

  ۳۰۰ گرم گوشت ران گوسفندی

۳ پرس

Ario

 چلو زعفرانی

 ۴۰۰۳۵۰گرم برنج پخته شده ۱۰۰%ایرانی

۳ پرس

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۳ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

 چلو زعفرانی

 ۳۵۰گرم برنج پخته شده ۱۰۰%ایرانی

۳ پرس

Ario

  کباب برگ

 ۲۲۰گرم گوشت راسته

۲ سیخ

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

۲ سیخ

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۲ سیخ

Ario


سالاد فصل

نوشابه،دلستر،دوغ

آب معدنی

Ario

برای میز ۶ نفر

Ario

 باقالی پلو با گوشت گوسفندی

 ۳۰۰گرم گوشت ران گوسفندی

۳ پرس

Ario

 چلو زعفرانی

 ۳۵۰گرم برنج پخته شده ۱۰۰%ایرانی

۳ پرس

Ario

  کباب برگ

 ۲۲۰گرم گوشت راسته

۲ سیخ

Ario

  جوجه کباب

 ۲۵۰گرم فیله بدون استخوان

۲ سیخ

Ario

  کباب لقمه

 ۲۲۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند

۲ سیخ

Ario


Ario

زرشک پلو با مرغ همراه با خلال پسته  و بادام و روغن کرمانشاهی

Ario

 چلو جوجه کباب همراه با دورچین

Ario

 چلو کباب لقمه مخصوص همراه با دورچین

Ario

  باقلا پلو با گوشت گوسفندی

Ario

  چلو کباب وزیری(۱سیخ جوجه+۱سیخ کباب کوبیده )همراه با دورچین

Aro

  چلوکباب برگ مخصوص

Ario